Kampen

IJsbedekking Noordpoolgebied

De opwarming van de aarde gaat nergens zo snel als in het Noordpoolgebied. Als gevolg daarvan vermindert de hoeveelheid en de dikte van het zee-ijs  de laatste tientallen jaren gigantisch.

Op de foto ziet u de omvang van het zee-ijs op 23 september. ( minstens 15% bedekt met ijs) De oranje lijn geeft aan wat de gemiddelde omvang van het zee-ijs was van 1981 – 2010. Dat is nu dus aanzienlijk minder.

Op deze grafiek ziet u de daling wat uitgebreider weergegeven. Elke 10 jaar zakt de hoeveelheid zee-ijs aanzienlijk. 2012 was het aller slechtste jaar. Maar ook dit jaar zit in de top 3 van slechtste jaren. De kans dat het gebied in de toekomst zomers voor het grootste deel ijsvrij is, wordt steeds groter.

Het zee-ijs wordt niet alleen maar minder, maar ook de dikte van het ijs gaat achteruit.
Wat een verschil met 1980. Toen was het ijs nog meters dik en smolt het bij lange na niet weg in de zomer. 
Nu is er steeds minder oud zee-ijs te vinden.

Zee-ijs reflecteert zonlicht. Als het zee-ijs smelt krijg je donker water. Dat water reflecteert geen zonlicht, maar absorbeert het. Zo wordt de lokale verwarming versterkt en smelt er nog meer ijs. Een zelfversterkend effect dus.
En zee-ijs legt in samenwerking met een soort micro-algen CO2 vast! En produceert ook  nog eens een klimaatkoelend gas. Door het smelten wordt er dus veel minder CO2 vastgelegd en dat heeft weer invloed op het wereldwijde klimaat en dus ook op het klimaat in Nederland.
Door het smelten van het zee-ijs stijgt de zeespiegel niet. Dat gebeurt door het smelten van gletsjers.
Als het temperatuurverschil tussen de Noordpool en de Tropen vermindert heeft dat ook weer invloed op het ontstaan van depressies en hogedrukgebieden. En waar ze komen te liggen en hoe snel ze bewegen. Het is nog niet te zeggen hoe het weer in Nederland beïnvloed gaat worden. De warme zomers en zachte winters van de laatste jaren kunnen er een teken van zijn, maar dat is nog niet zeker. Er kan zo weer een fase aanbreken met koelere zomers en koudere winters, alhoewel door het stijgen van de gemiddelde wereldtemperatuur die waarschijnlijk niet zo koel/koud zullen zijn als vroeger regelmatig het geval was. In Nederland is de gemiddelde jaartemperatuur ongeveer een graad hoger dan een eeuw geleden. Dat lijkt niet veel, maar dat is het wel. 

Opmerking:

Het weer is zoals de atmosfeer nu is. Vandaag regent en stormt het, morgen schijnt de zon en is het windstil  enzovoort. Het klimaat is een gemiddelde, gemeten over een langere periode, bijvoorbeeld dertig jaar, van de temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag, bewolking en wind.