Kampen

WOLKEN DEEL 1

Het is altijd prachtig om naar wolken te kijken. Ze zien er vaak fantastisch uit en ze kunnen ons ook een idee geven van het weer dat eraan komt. Blijft het mooi weer of gaat het regenen? Wolken geven allerlei aanwijzingen.

Wolken kunnen we verdelen in een aantal geslachten. We onderscheiden hoge, middelbare en lage bewolking. Op de foto ziet u alle wolkengeslachten en op welke hoogte ze zich bevinden.
Sommige wolken bevinden zich in verschillende lagen tegelijk.

In dit deel gaan we kijken naar de wolken die zich op het hoogste niveau bevinden.  

Op dit niveau zijn drie geslachten te vinden: Cirrus, Cirrocumulus en Cirrostratus. Van elk geslacht heb je dan ook weer een aantal soorten en variëteiten, maar het wordt teveel om die allemaal te gaan behandelen. 
 Ik ga hieronder wat vertellen over de drie geslachten. In de kolom hiernaast staan een paar foto’s van enkele soorten en variëteiten  van elk geslacht.

Cirrus

De Nederlandse naam voor Cirrus is sluierbewolking. Het Latijnse woord Cirrus betekent haarlok. Cirrusbewolking bestaat uit ijskristallen. Het vriest op die hoogte( boven 6000 meter) namelijk altijd keihard.

Bekend zijn de kunstmatige Cirruswolken die veroorzaakt worden door vliegtuigen .Soms spreiden die wolken zich uit en bedekken een flink deel van de lucht.  Ze hebben een opwarmend effect op de atmosfeer en zijn dus niet zo best.

Wat voor weer krijgen we als we Cirrus zien? Als er steeds dikkere en lagere bewolking volgt, dan komt er een front met regen. Meestal na 12 – 24 uur nadat de Cirrus zichtbaar was. Let ook goed op uit welke richting de Cirrus komt. Als die uit het noordwesten, westen of zuidwesten komt en de lage bewolking uit respectievelijk het westen, zuidwesten of zuiden ( uit een gekrompen windrichting) dan verslechtert het weer bijna altijd.
Komen de Cirruswolken uit het noorden tot oosten dan blijft het mooi weer. Er is dan een hogedrukgebied boven Noord-Europa.
Als er een koufront gepasseerd is en de lucht zit vol met Cirrus dan wordt het vaak buiig weer. Dat is straalstroombewolking.( in de bovenlucht bevindt zich een band met grote windsnelheden die om de aarde cirkelt)
Vliegtuigstrepen die zich uitsmeren wijzen op de nadering van een front. Lossen de strepen snel op dan is er droge lucht aanwezig en blijft het nog even mooi weer.  

 Cirrocumulus

Het geslacht Cirrocumulus is doorschijnende hoge bewolking die bestaat uit losse onderdelen. Bijnaam voor deze wolken is kleine schapenwolk. Deze wolken bestaan  uit onderkoelde waterdruppeltjes, die bijna altijd veranderen in ijskristallen. Deze wolken zijn vrij zeldzaam.  Ze kunnen nooit lang bestaan want de onderkoelde druppeltjes worden vanzelf ijskristallen omdat het erg koud is op de hoogte waar de wolken ontstaan. Zodra de wolk helemaal uit ijskristallen bestaat  is het geen Cirrocumulus meer, maar Cirrus of Cirrostratus.
Cirrocumulus is meestal te zien bij warmtefronten. In de zomer is het vaak vochtig warm en in de winter vochtig en zacht weer. Zijn ze langere tijd te zien dan is het front meestal niet actief.
Losse velden met Cirrocumulus wijzen op droog en rustig weer. Sommige soorten Cirrocumulus wijzen op een kans op onweersbuien. ( zie de kolom hiernaast)

Cirrostratus

Cirrostratus is een egale, doorschijnende hoge bewolking. Het wordt ook wel melklucht genoemd. Deze bewolking bestaat uit ijskristallen. Bij deze bewolking zie je vaak een halo. Dat is een kring om de zon. Een zegswijze zegt: een kring om de zon, regen in de ton. En dat klopt. Wordt de Cirrostratus dikker en gaat die over in middelbare bewolking, dan komt er bijna zeker regen. Er nadert een front.
Wanneer er in de zomer een hogedrukgebied boven Midden-Europa ligt is het bij ons vaak warm weer. Verschijnt er dan veel Cirrostratus dan betekent dat vaak dat onweersbuien naderen.
Heb je Cirrostratus na de passage van een koufront dan knapt het weer meestal op. Er nadert dan een hogedrukgebied.

De hoge wolkengeslachten kunnen ons dus veel vertellen over het naderende weer. Zelf geven ze geen neerslag, maar ze  kunnen er wel een voorbode van zijn.