Activiteiten & Actueel

Jaarverslag 2016

van de afdeling Kampen en omstreken

 

Het jaar 2016 sloten wij af met 94 leden.

 

De ledenjaarvergadering werd gehouden op 23 februari.

Voorafgaand aan de vergadering kregen de leden een kop koffie met koek aangeboden.

De voorzitter Heleen Strikkers heette de aanwezige personen van harte welkom en stelde de bestuursleden persoonlijk aan de aanwezigen voor.

 

Hierna was het huishoudelijke gedeelte aan de beurt.

Het jaarverslag van 2015 werd door Gerri van der Stouwe voorgelezen. Dit was haar laatste jaarverslag omdat zij aftredend was als secretaris.

Zij werd bedankt door de voorzitter.

Financiën

Het financiële overzicht was door de penningmeester uitgedeeld en werd toegelicht. Wij moesten het jaar 2015 afsluiten met een negatief saldo van € 684,--. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden uit overlopende posten en de excursie naar de tuinen van Weldadigheid die door onze vereniging voor de leden is betaald.

Er is geen begroting opgesteld, omdat deze cijfers bijna hetzelfde zijn als die van het afgelopen jaar 2015. Er zijn verder geen vragen over de financiën.

De kascommissie, bestaande uit mevr. Van Rossum en dhr. Selles, heeft de kascontrole gedaan en verleende decharge aan de penningmeester.

De nieuwe kascommissie bestaat uit: de heren Selles  en Haanappel.

De heer Haanappel volgt mevrouw van Rossum op omdat zij als secretaris toetreedt tot het bestuur.

Bestuursverkiezing:

Gerri van de Stouwe was aftredend. Zij werd als secretaris opgevolgd door Petra van Rossum. Voorzitter Heleen Strikkers bedankte Gerri van de Stouwe voor haar  inzet. Gerri heeft haar taak als secretaris, 9 jaar lang met veel enthousiasme verricht. Naast haar secretariaatstaken organiseerde zij samen met Gonny de lezingen en ook maakte zij deel uit van de commissie “Open tuinen-dag” .

Gerri zorgde er mede voor dat op de Facebook-pagina van de Kamper afdeling van Groei & Bloei de laatste nieuwtjes werden weergegeven.

Gerri sprak als scheidend secretaris de aanwezigen toe. Zij liet weten haar functie als secretaris met plezier vervuld te hebben en bedankte voor alle prettige en gezellige contacten.

De voorzitter stelde Petra van Rossum als nieuwe secretaris voor.

Petra vertelde kort iets over zichzelf  en één van haar hobby’s: tuinieren.

Jubilarissen:

De vereniging had 2 jubilarissen: de heer van Wijhe en de heer De Boer. Omdat beiden niet aanwezig waren op de ALV werd hen een attentie toegestuurd.

 

'Natuurlijk Kontakt'

 

De lopers van de convocaties,  dhr. Nijhof, dhr. Weijmer, mevr. Van Werven, dhr. de Wilde, mevr. Haanappel, mevr. G. Klappe, mevr. Selles, mevr. Diender, mevr. Töller, mevr. Strikkers en  dhr. Meijer  werden bedankt en voor een ieder was er een glazen pot met bollen.

Er worden steeds meer convocaties digitaal verzonden wat de portokosten zal drukken.

Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

 

Na de pauze werd de avond voortgezet met de lezing  door Ton Valk over het gebied “de Olde Maten”. Een enthousiaste spreker.

 

Afgelopen jaar zijn er 6 lezingen geweest.

 

Op 25 januari liet de familie van Emaus van de afdeling G&B Ermelo ons meegenieten van de reizen die zij maakten naar Engeland en Schotland.

 

23 februari werd onze algemene ledenvergadering gehouden met aansluitend een lezing door Ton Valk over “de Olde Maten”. Dit gebied werd door hem mooi in beeld gebracht door zijn schitterende foto’s van het landschap, dieren- en plantenwereld.

 

14 maart kwam Geert Borgonje ons de vele mogelijkheden laten zien van het grote aanbod van nieuwe eenjarige planten en kuipplanten.

 

4 oktober lezing van Evert Ruiter over paddenstoelen. Hij liet ons veel verschillende paddenstoelen zien, van klein tot groot. Ze werden bijzonder mooi in beeld gebracht en hij kon hij er veel en enthousiast over vertellen.

 

14 november gaf Herman van der Hart uit Zalk een mooie fotopresentatie over de natuur in de IJsseldelta en na de pauze had hij schitterende foto’s van Papua Barat, Sulawesi en Borneo. Deze avond waren er ook diverse bezoekers van de fotoclub en natuurvereniging IJsseldelta.

 

12 december tijdens onze kerstlezing was de heer Zieleman onze spreker over de tuinen van Paleis het Loo. De heer Zieleman is hoofd tuinman van het Paleis. Hij vertelde uitgebreid over de geschiedenis van de tuinen. De aanleg werd mede bepaald door de bewoner en de mode van die tijd.

Aan het eind van de avond werden weer een groot aantal kerststukken verloot. Deze zijn gemaakt door Heleen Strikkers, Liesbeth Adema, Lia Haanappel, Marry Töller, Wilma Diender, Gerri van der Stouwe en Willy Selles.

 

Andere activiteiten

 

De plantenruil werd op zaterdag 16 april en 8 oktober gehouden in samenwerking met de volkstuinvereniging “Onze Tuin” aan het Fluitekruid te Kampen. 

Open tuinendag

De open tuinen dag vond dit jaar grotendeels plaats in Zalk. Gerri van der Stouwe, oud-secretaris en woonachtig in Zalk, had een aantal mensen bereid gevonden hun tuinen open te stellen. Doordat Zalk een kleine gemeente is en de tuinen niet ver uit elkaar liggen kon er een mooie rondwandeling worden gemaakt. Daarnaast waren er ook in Kampen in het tuinencomplex “onze Tuin” en aan de Steenovensdijk en St Nicolaasdijk een aantal tuinen te bezoeken. Onderweg van Kampen naar Zalk kon bij Rustpunt het Jachthuis in de Zande de tuin worden bewonderd onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

Bloemschikken

Voor de cursus in de Reijersdam in Kampen hebben zich 16 cursisten opgegeven (waarvan 6 niet-leden). De cursus werd gegeven op de dinsdag- en woensdagavonden door Gerrianne ten Brinke.

Contactpersoon was Margreet ten Hove.

Tuinclub

Liesbeth Adema en Wilma Diender hadden ook dit jaar weer een leuk en afwisselend programma opgesteld.
Op 22 april bezochten we de bollentuin van Nynke Atsma in Luttenberg. Deze tuin was onderdeel van het bollenproject van het Internationaal Bloembollen Centrum. Daarbij zijn, naar een ontwerp van Jacqueline van der Kloet, 4000 bollen geplant om te laten zien hoe bollen gebruikt kunnen worden in een bestaande beplanting. Daarna was er op 20 mei een dagtrip naar de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart.  Woensdagavond 15 juni maakten we een uitstapje naar de tuin van Hennie de Lange en Klaas Pierik aan de Kleine Veerweg 11a te Zwolle. Hennie en Klaas hebben samen een groot stuk grond omgetoverd in een mooie tuin.
Aan de 4 daagse tuinenreis naar Sussex in Zuid Engeland namen 14 leden van onze afdeling deel. Ze bezochten een aantal mooie tuinen en troffen het met het mooie weer. Op de avond van 3 augustus bekeken we de tuin van Lia en Paul Haanappel. Ze hadden hun tuin wat veranderd en het was leuk om het resultaat te bekijken. Verder was er op 19 augustus een dagtrip naar St. Jansklooster en Wanneperveen. Allereerst bezochten we de tuin van Geke Rook in St. Jansklooster. Deze grote tuin was ingrijpend veranderd en vereenvoudigd om minder onderhoud te hoeven doen. We lunchten in Theeschenkerij de Wieden in St. Jansklooster en reden daarna naar “de Vriendenhof” in Wanneperveen. Vanuit deze mooie grote tuin heeft men een prachtig uitzicht over de omliggende weilanden en rietvelden van de Wieden.
En als laatste gingen we naar Emmeloord om de Lancaster Garden te bezoeken..

Bestuur

Het bestuur heeft dit jaar 5x vergaderd.
Voorzitter:   Heleen Strikkers
Secretariaat/ PR:  Petra van Rossum
Penningmeester:  Rutger Meijer
Dan zijn er nog een aantal commissies waar de bestuursleden zitting in hebben.
Lezingen:  Gonny Sleurink en Margreet ten Hove
Bloemschikken: Margreet ten Hove
Open tuinendag Heleen Strikkers, Gonny Sleurink, Petra van Rossum en ons lid  Gerri van der Stouwe
Plantenruil  Liesbeth Adema
Tuinclub:  Liesbeth Adema en ons lid Wilma Diender
Afgevaardigde rayonvergaderingen:  Liesbeth Adema en Rutger Meijer
“Natuurlijk kontakt”  Heleen Strikkers
Rutger Meijer verzorgt de opening en sluiting en de prijzen voor de verloting van onze lezingen en is onze marktmeester tijdens de plantenruil.

Social Media

 Beheer website:  Heleen Strikkers
 Facebook:   Heleen Strikkers, Gonny Sleurink
 Nieuwsbrief:   Petra van Rossum. Zij verstuurt deze nieuwsbrief per mail op dit moment naar 49 leden                                                                              

Rayonvergadering

Op, 27 januari, 6 april en 21 september werden de Rayonvergaderingen in Nunspeet gehouden.

Algemene Vergadering 

Deze werden 4 juni en 12 november gehouden.
Het bestuur heeft deze vergaderingen niet bijgewoond.

Convocatie

Deze is dit jaar 3 keer uitgekomen.

Korting

Tuincentrum- Hoveniersbedrijf Palland aan de Venedijk 2a te Kampen gaf op vertoon van uw ledenpas in dit jaar korting bij aankoop van beplanting die zelf werd afgehaald.

Bij de technische groothandel Wildkamp, Tasveld 5 te IJsselmuiden ontving u extra korting variërend van het product dat u aanschafte.

Wij willen u als leden bedanken voor uw komst naar onze lezingen en andere activiteiten. Verder een ieder die heeft meegewerkt op welke manier dan ook daarvoor hartelijk dank.
Voor het jaar 2017 wens ik u allen een goed en mooi groenseizoen toe.

20 februari 2017
secretaris,  Petra van Rossum

 

 

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase deel 2