Activiteiten & Actueel

Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017 van de afdeling Kampen en omstreken

Het jaar 2017 sloten wij af met 90 leden.

De ledenjaarvergadering werd gehouden op 27 februari. 

De voorzitter Heleen Strikkers heette de aanwezige personen van harte welkom en stelde de bestuursleden persoonlijk aan de aanwezigen voor. Hierbij werd extra aandacht besteed aan Rutger Meijer omdat het zijn laatste optreden was als penningmeester.

Hierna was het huishoudelijke gedeelte aan de beurt. 

Het jaarverslag van 2016 werd door de secretaris voorgelezen. 

Het financiële overzicht was door de penningmeester uitgedeeld en werd toegelicht. Wij moesten het jaar 2016 afsluiten met een negatief saldo van circa 1000,--. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden uit overlopende posten; de kosten van de bloemschikcursus drukten zowel op de jaren 2016 als 2017.

De kascommissie, bestaande uit de heren Selles en Haanappel, heeft de kascontrole gedaan en verleende decharge aan de penningmeester. De kascommissie tekende hier wel bij aan dat zij in het vervolg een meer professionele opzet en concrete uitsplitsing van de inkomsten en uitgaven wenst. Zij werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en advies.

De nieuwe kascommissie bestaat uit: de heren Weijmer en Haanappel.

Een van de leden informeerde of het nodig is om een accountant het financiële jaarverslag goed te laten keuren. Dit blijkt niet vereist te zijn.

Bestuursverkiezing: 

Rutger Meijer was aftredend. Hij werd als penningmeester opgevolgd door Jaap Verkerk. Voorzitter Heleen Strikkers bedankte Rutger voor zijn inzet. Naast zijn taken als penningmeester fungeerde hij als spreekstalmeester bij de lezingen en plantenruil en verzorgde hij de planten voor de verlotingen. Rutger bedankte de aanwezigen en wenste onze vereniging alle goeds en een groeiend ledenaantal toe.

Margreet ten Hove werd herkozen voor een nieuwe termijn.

Convocatie:

De lopers van de convocaties, de heren Nijhof, Weijmer en Meijer, mevrouw Klappe, mevrouw Selles, mevrouw Diender, mevrouw Töller enmevrouw Strikkers, werden bedankt met een kleine attentie. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

Na de pauze werd de avond voortgezet met de lezing  door natuurfotograaf Philip Friskorn over “de eindeloze prairie”, het middenwesten van Noord-Amerika.

Afgelopen jaar zijn er 6 lezingen geweest.

Op 23 januari liet Cor van Gelderen ons kennis maken met de vele eetbare planten die een tuin kunnen sieren.

27 februari werd onze algemene ledenvergadering gehouden met aansluitend een lezing door Philip Friskorn over “de eindeloze prairie, het midden-westen van Noord Amerika”. Dit gebied werd door hem mooi in beeld gebracht door zijn schitterende foto’s van de planten- en dierenwereld.

27 maart Wouter Kromhout besprak vaste planten en heesters die gebruikt kunnen worden in een kleine tuin. 

3 oktober verzorgde Hans Kramer van de Hessenhof een lezing over planten die een tuin nog veel kleur kunnen geven in de herfst . Hans had ook een aantal kratten met planten meegebracht die gretig aftrek vonden in de pauze.

7 november gaf Dineke Logtenberg van de Boschhoeve een presentatie over moestuinieren en hoe men dit op een decoratieve manier kan doen. Zij had tevens een mooie selectie zaden meegebracht.

11 december kon onze kerstlezing helaas geen doorgang vinden vanwege de winterse weersomstandigheden. Els de Weijer zou een lezing houden over de geschiedenis van de tuinarchitectuur. Vanwege de verkeerswaarschuwingen durfde zij de reis niet aan en besloot het bestuur de avond af te gelasten. De reeds gemaakte kerststukken werden bij Myosotis afgegeven om de bewoners daar een plezier te doen.

De kerststukken werden gemaakt door Gonny Sleurink, Liesbeth Adema, Marry Töller, Wilma Diender, Gerri van der Stouwe en Mies Verkerk. Het materiaal voor de stukjes werd met korting door tuincentrum Palland verstrekt.

Andere activiteiten

De plantenruil werd op zaterdag 22 april gehouden in samenwerking met de volkstuinvereniging “Onze Tuin” aan het Fluitekruid te Kampen. Het bestuur had besloten de plantenruil in het najaar niet door te laten gaan vanwege de geringe belangstelling.

Open tuinendag

De open tuinen dag vond dit jaar voor de 2e maal plaats in Zalk op 10 juni. Gerri van der Stouwe, oud-secretaris en woonachtig in Zalk, had opnieuw een aantal mensen bereid gevonden hun tuinen open te stellen. Doordat Zalk een kleine gemeente is en de tuinen niet ver uit elkaar liggen kon er een mooie rondwandeling worden gemaakt. Daarnaast had tuincentrum Palland diverse kruidenplanten ter beschikking gesteld voor de verkoop bij de kraam van onze vereniging. Restaurant “De Oase” had een speciale lunch samengesteld voor deze dag. Ook de gastvrije medewerking van de beheerder van het dorpshuis in Zalk wil ik hier nog even noemen.

Bloemschikken

Voor de cursus in de Reijersdam in Kampen hebben zich 8 cursisten opgegeven (waarvan 4 niet-leden). De cursus werd gegeven door Gerrianne ten Brinke. 

Contactpersoon was Margreet ten Hove.

Tuinclub

Liesbeth Adema en Wilma Diender hadden ook dit jaar weer een leuk  programma opgesteld. 

Woensdagavond 29 maart waren we welkom bij Marry Töller. Heleen Strikkers liet dia’s zien van de 4 daagse tuinenreis naar Engeland in 2016.

Op 21 april werd een bezoek gebracht aan de Pegasushof in Bant. Een tuin met veel bloeiende bloembollen in de tuin samengesteld door Jacqueline van der Kloet. 

Daarna volgde op woensdagavond 24 mei tuin De Meente in Zwolle. Deze tuin grenst aan weilanden met schapen en de dijk van het Zwarte Water. 

Een evenwichtige tuin die mooi overloopt in het omringende natuurgebied.

23 juni was er een dagtocht. Eerst naar de tuin Hof aan de Reune in Willemsoord. Een tuin opgebouwd uit diverse tuinkamers op kleur rondom een woonboerderij en eerder uitgeroepen tot mooiste en milieuvriendelijkste tuin in Overijssel.  

In de middag was een tuin in Dieverbrug genaamd “Diverse Pluimage” aan de beurt.

Deze tuin bestaat uit een mix van vaste planten die elkaar versterken en is een grote inspiratiebron voor tuinliefhebbers.

Dit jaar werd in juli een 2 daagse Tuinenreis naar Twente gemaakt met op het programma: tuinen “de Wueste”, het Plantzoentje, Olgarden en kasteel Weldam.

Donderdagavond 3 augustus werd de vernieuwde tuin van Liesbeth Adema bekeken.

En als laatste volgde nogmaals een dagtocht op 15 september. Met eerst een bezoek aan de tuin “de Uiterwaard ” in Epse. Een grote tuin met elementen uit de Engelse -en de landschappelijke tuin met een schitterend uitzicht op de IJssel. Het middagprogramma bestond uit de Verborgen Tuinen van Bert Loman in Voorst. Veel leuke hoekjes, doorkijkjes en objecten gemaakt met onderdelen van planten.


Bestuur

Het bestuur heeft dit jaar 5x vergaderd.

Voorzitter: Heleen Strikkers

Secretariaat/ PR: Petra van Rossum 

Penningmeester: Jaap Verkerk 

Dan zijn er nog een aantal commissies waar de bestuursleden zitting in hebben.

Lezingen: Gonny Sleurink en Margreet ten Hove

Bloemschikken: Margreet ten Hove

Open tuinendag Heleen Strikkers, Gonny Sleurink, Petra van Rossum en ons lid  Gerri van der Stouwe 

Plantenruil Liesbeth Adema 

Tuinclub: Liesbeth Adema en ons lid Wilma Diender

Afgevaardigde rayonvergaderingen:  Liesbeth Adema en Alie Rijpma

“Natuurlijk kontakt”  Heleen Strikkers

Gonny Sleurink en Petra van Rossum verzorgen afwisselend de opening, verloting en sluiting van de lezingen. Petra van Rossum verzorgt de prijzen voor de verloting.


Social Media

Beheer website: Heleen Strikkers

Facebook: Heleen Strikkers, Gonny Sleurink 

Nieuwsbrief: Petra van Rossum. Zij verstuurt deze nieuwsbrief per mail                        op dit moment naar 50 leden                                                                         


Rayonvergadering

Op 29 maart werd een Rayonvergadering in Nunspeet gehouden. 


Algemene Vergadering  

Deze werden 3 juni en 11 november gehouden.

Het bestuur heeft deze vergaderingen niet bijgewoond.


Convocatie

Deze is dit jaar 2 keer uitgekomen. 


Korting

Tuincentrum- Hoveniersbedrijf Palland aan de Venedijk 2a te Kampen gaf op vertoon van uw ledenpas in dit jaar korting bij aankoop van beplanting die zelf werd afgehaald.


Bij de technische groothandel Wildkamp, Tasveld 5 te IJsselmuiden ontving u extra korting variërend van het product dat u aanschafte. 


Wij willen u bedanken voor uw komst naar onze lezingen en andere activiteiten. Verder willen we een ieder die op welke manier dan ook heeft meegewerkt, daarvoor hartelijk danken.

Voor het jaar 2018 wens ik u allen een goed en mooi groenseizoen toe. 


15 februari 2018

secretaris,  Petra van Rossum

meer

 

 

 

21
Jul
MALVACEAE
20
Jul
Volkstuin: oogsten en opruimen